Kontaktné informácie

Štatutár zboru: Katarína Zacharová
Rubínová 616/2
010 09 Žilina
+421 904 598 558
                Klubovňa: Bôrická cesta (budova ŠKST centra)
010 01 Žilina
druhé poschodie, č. dverí 12 :)
Slovenská Republika

Údaje pre poukázanie 2%2% za rok 2014 posielajte, prosím, 99. zboru

Názov: Slovenský skauting, 12. zbor Scarabeus Žilina
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37801708
Ulica: Nanterská
Číslo: 15/138
PSČ: 010 08
Obec: Žilina
Číslo účtu: 520700-4204395823/8360 (mBank)
scarab