Kto sme?

kto sme small

Sme partia ľudí každého veku, ktorí sú členmi skautského zboru, 12. zboru Scarabeus zo Žiliny. Skauting nás učí netúlať sa po uliciach, ale užitočne a zmysluplne využívať voľný čas. Náš zbor je pre všetkých jeho členov šancou zažiť život v skupinke starších i mladších priateľov, na ktorých sa vždy môžu spoľahnúť a vytvoriť zo seba osobnosť, ktorá sa vie o seba postarať. Popritom nás učí lojalite, ale aj samostatnosti, prebúdza naše srdce, rozvíja našu kreativitu... a to všetko pomocou množstva aktivít, ktoré zažívame najmä v našich klubovniach a v prírode...

Členovia

Pre najmladšie deti od 6 do 11 rokov - vĺčatá v zbore funguje 6. svorka vĺčat - Vlčie bratstvo, pre chlapcov od 11 rokov do 15 rokov - skautov je k dispozícii 5. oddiel Zakopanej zmluvy a 16 - 30 roční mladí chalani a dievčatá - roveri fungujú v 4. oddieli skautov a skiautiek Husky. Samostatný oddiel dievčat do 15 rokov donedávna fungoval v 7. oddieli, avšak momentálne nie je činný, pretože zatial nemáme, dostatočný počet členiek. V tomto roku ho však plánujeme opäť obnoviť, preto ak si dievča v akomkoľvek veku, máš rada prírodu, netradičné aktivity a zábavu budeme veľmi radi keď sa k nám pridáš. Dospelí skauti v zbore, ktorí sa nevenujú práci s deťmi, sa môžu uplatniť v 1. oddiele starších skautov alebo v 3. oddiele oldskautov.

Členmi zboru sa môžu stať aj rodičia detí a priaznivci, a to v ktoromkoľvek z oddielov. Všetky oddiely realizujú svoju činnosť samostatne pod vedením vyškolených vedúcich. Spoločné veci, ako materiál, financie, vzdelávanie, spoločné aktivity (napr. tábory) a priestory na činnosť a skladovanie materiálu má na starosti zborová rada, v ktorej má každý oddiel svojho zástupcu.

Naša vízia

Snažíme sa o to, aby sme v očiach verejnosti boli dôveryhodnou a hodnotnou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je výchovné pôsobenie na deti a mladých, a to originálnym a zaujímavým spôsobom - pomocou hier, tvorivých aktivít, výprav a táborov. Preto organizujeme v rámci oddielov aj podujatia pre verejnosť, hlavne pre deti, ktoré takýmto spôsobom môžu spoznať skauting a našu ponuku.