Z našej histórie

Vznik zboru sa datuje do pohnutých časov bývalého Česko-Slovenska, do obdobia Pražskej jari v roku 1968. Vtedy sa volal Druhý zbor skautov v Žiline a spočiatku ho viedol Anton Broďáni, skautským menom Kolektív, po ňom prevzal "štafetu" dnes už nebohý Ján Popluhár - Tiger. V krátkom odbobí relatívnej slobody do roku 1970, kedy bol celý skauting komunistickou mocou zlikvidovaný začlenením do pionierskej organizácie, mal zbor každý rok približne stopäťdesiatčlennú členskú základňu, výhradne chlapcov. Podarilo sa zabezpečiť klubovne na pravidelnú činnosť, materiál na realizáciu výletov a letných táborov. Posledný legálny tábor v lete 1970 mal byť koncom činnosti zboru. Ďalších približne sedem rokov ilegálne pracoval asi tridsaťčlenný oddiel Scarabeus vedený Štefanom Janískom, Talizmanom, formálne "turistický oddiel mládeže".

Každoročne sa konal tábor, oddiel mal pravidelné schôdzky a výlety. Po zásahu funkcionára komunistickej strany bol premenovaný na "Kriváň". Oddiel už nových členov neprijímal, takže po dorastení členov v časoch normalizácie, keď hrozilo prezradenie ilegálnej činnosti, prerušil posledný aktívny oddiel zboru činnosť na dvanásť rokov, až do roku 1989. 

1989 - 1999

Po Nežnej revolúcii sa v celom Česko-Slovensku obnovil aj skauting a s ním Druhý zbor skautov v Žiline. Tentokrát sa jeho vedenia ujal Štefan Janísek - Talizman. Až teraz sa začala naozaj slobodná činnosť, zbor dosahoval okolo dvesto členov, pokračovalo sa v tradičnej činnosti, realizovalo sa aj niekoľko táborov ročne, množstvo výletov a schôdzok.

Počiatočné problémy s klubovňami sa podarilo vyriešiť v roku 1992, keď skauti v Žiline dostali od mesta Skautský dom na Vlčincoch. Aj náš zbor v ňom našiel bezpečné útočisko. V rokoch 1992 a 1993 bolo v celom skautingu cítiť opadnutie eufórie zo slobody, odrástla prvá generácia "porevolučných" skautov. Súbežným javom bolo vyčerpanie ostávajúcich vedúcich, nedostatok nových a zníženie počtu členov. Ani náš zbor toto neobišlo.

Vo februári 1994 prevzal vedenie zboru Peter Sopko - Bocian. Pod jeho vedením došlo k opätovnému nárastu počtu členskej základne, nadviazalo sa na tradičný program, prišli i noví vedúci oddielov. Činnosť pokračuje dodnes pravidelnými schôdzkami, výletmi a každoročnými tábormi. Ku premenovaniu na 12. zbor Scarabeus Žilina došlo v roku 1999.

1999 - 2010

V roku 2003 doteraz najdlhšie (9 rokov, celkom takmer 15 rokov) aktívne slúžiaceho vodcu zboru - Bociana vystriedal Martin Krška - Ruksak. V roku 2005 sa opäť na post zborového vodcu vrátil brat Bocian. O dva roky neskôr (v roku 2007) sa vodcom zboru stal Pavol Šulavík - KruEl, ktorého v januári 2009 vystriedal staronový vodca zboru Bocian, ktorý na poste slúžil do konca roka 2010 aby ho odovzdal v histórii prvej vodkyni Kataríne Zacharovej - Kike, ktorá na poste zotrváva do dnešných dní.

Do roku 2005 sme mali klubovne v Skautskom dome na Vlčincoch, momentálne máme svoju Klubovňu na Bôriku, kde máme k dispozícii dve miestnosti a sklad.

Počas našej "porevolučnej" histórie okrem mravčej práce pre deti, ktoré boli, sú a budú členmi nášho zboru, sme našli dostatok síl na to, aby sme pomohli pri založení dvoch nových zborov (v roku 2006 35. zbor Ťekmeň Žilina a v roku 2009 111. zbor Úsmev Dolná Tižina) s ktorými aj naďalej spolupracujeme na šírení skautingu pre čo najväčší počet detí a mladých v žilinskom regióne.

súčasnosť

Tento text bude čoskoro doplnený