oddiely

VĹČATÁ A VČIELKY

vlcata

6. svorka vĺčat - Vlčie bratstvo:

Je oddiel je určený pre deti od šesť do jedenásť rokov. Všetky vĺčatá, aj chlapci, aj dievčatá u nás fungujú spoločne vo Vlčom bratstve. Pravidelné schôdzky vĺčat sa konajú každý štvrtok od 16.30 do 18.00 v Klubovni na Bôriku. Vodcom ich oddielu je brat Profesor - Juraj Hallon a ich radcovia sú bratia Blonďák - Oliver Cvacho a Hups - Róbert Hallon.

Všetky telefónne čísla a kontakty na jednotlivých vodcov a radcov oddielu nájdete v sekcii kontakty.
 


SKAUTI A SKAUTKY

skauti

4. oddiel Husky Žilina

Oddiel skautov v našom zbore zastrešuje program pre chlapcov a dievčatá vo veku od 11 - 15 rokov. Skauti sa taktiež stretávajú na pravidelných týždenných družinovkách. Členovia oddielu sa stretávajú každý štvrtok od 16.30 do 18.30 v Klubovni na Bôriku. Vodkyňa oddielu je sestra Kika - Katarína Zacharová, ktorá spolu s ostatnými členmi oddielovej rady a v spolupráci s členmi 7. oddielu Lupeň pre nich  zároveň pripravuje a realizuje pestrý program.

Všetky telefónne čísla a kontakty na jednotlivých vodcov a radcov oddielu nájdete v sekcii kontakty.
 


ROVERI

vlcata

7. oddiel Lupeň

Oddiel starších skautov a skautiek, ktorí sa spolu stretávajú na rôznych akciách a schôdzkach. Ide o ľudí, ktorí sú starší ako 16 rokov a väčšina z nich je priamo zapojená vo vedení zboru a príprave a organizácii všetkých zborových akcií, podujatí, družinoviek, tábora.... Momentálne je vodcom tohto oddielu Brat Kruel - Pavol Šulavík. V tomto oddiely funguje aj roveská jednotka Lupeň, ktorej činnosť tento rok taktiež koordinuje brat Kruel - Pavol Šulavík


Všetky telefónne čísla a kontakty na jednotlivých vodcov a radcov oddielu nájdete v sekcii kontakty.
 


OLDSKAUTI

skauti

1. oddiel starších skautov 

Oddiel v našom zbore zastrešuje činnosť dospelých skautov od dvadsaťšesť rokov. Oldskautské schôdze sa konajú raz za mesiac v Dome Matice Slovenskej v Žiline. Informácie o presnom čase konaní spoločných schôdzí, tak ako aj informácie o iných aktivitách a podujatiach odlskautov pravidelne zverejňované na nástenke v priestoroch bývalej čistiarne pod laubňami na Bulvári oproti Auparku. Vodcom tohto oddielu je brat Havran - Pavol Jurecký.
 

3. oddiel oldskautov Žilina

Oddiel v našom zbore zastrešuje činnosť dospelých skautov od dvadsaťšesť rokov zo Žiliny a okolia a Martina a okolia. Vodcom tohto oddielu je brat Martin Hrabovský.